Afslankpillen Belgies
Privacybeleid

Omdat we geen gebruik maken van of beslissen over het gebruik van persoonlijke gegevens in de klantgegevens en gezien het feit dat het niet de reden bepaalt waarom dergelijke persoonlijke gegevens worden verzameld, de manier om dergelijke persoonlijke gegevens te verzamelen of het gebruik van dergelijke Persoonsgegevens, Wij handelen niet in de limiet van informatiedirecteur voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (Verordening (EU) 2016/679, hierna "GDPR" genoemd) en heeft niet de bijbehorende verplichtingen onder de GDPR..